Restaurering med speciale i fredede og bevaringsværdige bygninger.

Når bygninger er af bevaringsværdig karakter eller fredede, kommer vores kompetencer for alvor i spil. Vi udfører restaurering med speciale i fredede og bevaringsværdige bygninger og har gjort dette gennem 5 generationer. Flere af vores medarbejdere har desuden gennemført bygningsrestaureringsuddannelsen

Restaurering af ældre bygninger er nødvendig for, at opretholde deres originale stand. Det kræver stor viden og erfaring, at arbejde med gamle bygninger, som ofte er opført i en anden byggestil end dem vi benytter i dag. Forståelsen for bygningens originale konstruktion og materialer er derfor en grundlæggende viden, som vi har sat sig ind i over flere år.

Kulturstyrelsen står forendeligt, at klassificerer en bygning som fredet, hvilket påfører huset nogle restriktioner, som husejeren skal overholde.

Et fredet hus har typisk haft en betydning for en bestemt periode i Danmarkshistorien. Bygningen kan enten udmærke sig ved at være særlig arkitektonisk eller kulturhistorisk. Det kan enten være hele eller dele af bygningen, som er klassificeret, som værende fredet.

Bevaringsværdige bygninger har oftest en mere lokalhistorisk betydning, og er ikke underlagt samme restriktioner, som en fredet bygning. Mange ejere af bevaringsværdige bygninger har en stor interesse for, at bevare bygningens oprindelige udseende og stil.

Du er meget velkommen til, at kontakte os for referencer/rådgivning vedrørende bygningsrestaurering.

Har du en bygning der skal restaureres?

Skriv til os her.