Kloakarbejde omfatter mange typer opgaver; lige fra rensning og reparation af små kloakledninger, til nyetablering af et helt kloaksystem.

Nyetablering af kloakken sker i forbindelse med nybyggeri, hvor bygningens kloaksystem skal forbindes med den offentlige kloak via en stikledning.

Vi udfører bl.a. følgende kloakarbejde:
- Ny anlægning af regn- og spildevand
- Afvanding- og dræningsarbejde
- Renovering af kloak
- TV og spuling
- Separering af regn- og spildevand
- Etablering af minirenseanlæg

Problemer med kloakken viser sig oftest omkring de våde rum i huset - badeværelset, køkkenet eller bryggerset. Lugtgener og stop i afløbsrørene er oftest de første tegn på, at din kloakering trænger til et eftersyn.

Vi ved, hvordan vi skal håndtere en kloakrens og har mange års erfaring med dette. Det er nødvendigt at holde kloakken ved lige, og få ordnet de rør, som ikke fungerer optimalt eller udsender lugt, da der ellers på sigt kan opstå alvorlig kloakeringsskade i huset.

Mangler du hjælp til kloakarbejde?

Skriv til os her.